Tu jesteś: Strona głównaO nas

O nas

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE S.A.)

ING PTE S.A. to stabilna firma o długoletniej tradycji. Na polskim rynku działamy od 1998 r., zarządzając ING Otwartym Funduszem Emerytalnym i ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (w ramach którego oferuje produkty IKZE i IKE).

ING PTE S.A. to również międzynarodowa wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. ING PTE S.A. wchodzi w skład NN Group N.V. – jednej z największych europejskich instytucji finansowych, prowadzącej działalność w zakresie ubezpieczeń i zarządzania inwestycjami.

NN Group N.V. jest spółką notowaną na giełdzie. NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „ING”, jak również pokrewnych  znaków towarowych należących do ING Group N.V.

Właściciele:

  • NN Continental Europe Holdings B.V. posiadające 80% kapitału zakładowego
  • ING Bank Śląski S.A. posiadający 20% kapitału zakładowego

Skład Zarządu ING PTE S.A.:


Grzegorz ChłopekPrezes Zarządu

Ewa Radkowska-ŚwiętońWiceprezes Zarządu

Grzegorz ŁętochaCzłonek Zarządu

Aby zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zobaczyć działy podlegające danemu Członkowi Zarządu, należy kliknąć na jego nazwisko.

Rada Nadzorcza:

Tjeerd BosklopperPrzewodniczacy
Janina JóźwiakWiceprzewodnicząca
Jacek Purchla
Luc Vanhoof
Wojciech Dajczak
Jacek Koronkiewicz

Prokurenci:

Zbigniew Roszewski
Kamil Sobolewski
Jarosław Korlak

Liczba Klientów: 3 088 140 (na dzień 27.02.2015 r.)
Kapitał własny: 576 042 040,57 złotych (na dzień 31.12.2012 r.)
Kapitał zakładowy: 33 mln złotych
Kapitał wpłacony: 33 mln złotych
Bank Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy: ING Usługi Finansowe S.A.
NIP: 526-22-41-523
KRS nr 42153, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba ING PTE S.A.: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Historia:

  • Zezwolenie Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie KNF) na utworzenie PTE: 27 października 1998 r.
  • Rejestracja PTE: 16 listopada 1998 r.
  • Zezwolenie UNFE na utworzenie OFE: 26 stycznia 1999 r.
  • Rejestracja OFE: 2 lutego 1999 r.