Jeśli chcesz zmienić...

   
  • dane kontaktowe (adres e-mail i numery telefonów),
  • adres korespondencyjny,
  • zgody marketingowe,

wystarczy telefon na naszą Infolinię (801 20 30 40 lub 22 522 71 24) lub potwierdzenie zmiany danych w E-serwisINGu.

   • dane personalne,
  • adres zamieszkania,
  • strosunki majątkowe,
  • osoby uposażone

wydrukuj wniosek i prześlij go do ING pocztą na adres:

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Dlaczego niektóre zmiany danych wymagają formy pisemnej?

W przypadku OFE forma w jakiej dokonywana jest aktualizacja danych uregulowana jest odpowiednimi przepisami prawa.

Do zmiany niektórych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potrzebna jest pisemna dyspozycja, własnoręcznie podpisana przez Członka OFE. W ING OFE, w przypadku pozostałych danych, umożliwiamy zmianę danych osobowych on-line.